PREFA Roudná s.r.o.

Patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Roudná s.r.o. rozdělen do čtyř produktových skupin.